Välkommen till
Matfrihet!

I denna kurs går du från att tappa kontrollen kring mat och känsloäta till att känna dig hälsosam och balanserad samtidigt som du får en normal relation till mat

Matfrihet öppnar upp för ett begränsat antal elever igen under våren 2023

Matfrihet är en onlineutbildning som är ett steg-för-steg program för att ta dig från matkaos till matfrihet och hitta balans och lugn. Föreställ dig att kunna äta utan att behöver känna skam eller vara rädd för att tappa kontrollen - helt utan att behöva använda viljestyrka!

Lagom och i balans

För att skapa förändring måste du agera, göra något du inte gjort förut och kliva utanför din bekvämlighetszon.

 Men du behöver inte göra det ensam. Jag hjälper dig.  

Du är värd en normal relation till mat och ätande