Villkor

Vänligen LÄS noggrant. Genom att köpa den här produkten ingår följande villkor (”Avtalet”) mellan Mys Addiction AB (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”) och Dig (”Klient” eller ”Du” eller "du"), och Du samtycker till följande villkor som anges här. Företaget och Du kan hänvisas till gemensamt som ”Parter” i detta Avtal. Genom att komma åt denna webbplats som är värd på Zenler.com samtycker Du till att vara bunden av dessa webbplatsens villkor och bestämmelser, alla tillämpliga lagar och regler, samt att Du ansvarar för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om Du inte samtycker till någon av dessa villkor är Du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialen som finns på denna webbplats skyddas av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

Terms

Företaget åtar sig att tillhandahålla Programmet enligt beskrivningen på webbsidan där Du registrerar Dig. Programmet kan omfatta digitala eller nedladdningsbara resurser, en onlinekurs, personlig eller gruppkonsultation, workshops, träningar och privata forum online som drivs av Företaget (för vilket ändamål som helst), vare sig det är på en webbplats som drivs av Företaget eller en tredjeparts webbplats, som till exempel en plattform för onlinekurser eller facebook.com. Som en förutsättning för att delta i Programmet samtycker Du till att vara bunden av och följa alla policys och procedurer som fastställs i detta Avtal, inklusive de som införlivas genom referens. Företaget kommer regelbundet att uppdatera kärnprogrammet, och Du kommer att ha tillgång till uppdaterat material så länge som Företaget fortsätter att erbjuda Programområdet till sina kunder, vilket vi i vår marknadsföring benämner "Livstidsåtkomst". Från tid till annan kan Företaget erbjuda bonusar till personer som anmäler sig till Programmet. Du kommer att ha rätt till eventuella bonusar som erbjuds Dig vid tidpunkten för Din anmälan. Bonusar garanteras inte att vara tillgängliga under hela programmets livslängd och de varierar beroende på specifika live- och automatiserade kampanjer under året. Företaget förbehåller sig rätten att från tid till annan erbjuda ytterligare programelement för någon deltagargrupp. Dessa ytterligare programelement är en bonus och utgör inte en del av tjänsterna som ingår i grundversionen av Programmet. Valet av deltagare som kan delta i några ytterligare programelement ligger helt hos Företaget.

 Detta Program är avsett och endast lämpligt för personer som är 18 år eller äldre. Viss information i detta Program kan vara olämplig för barn. Företaget friskriver sig härmed från allt ansvar för användning av individer under 18 år.

 Tillstånd ges att använda materialen på Företagets webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående granskning. Detta innebär att en licens beviljas och inte en överföring av äganderätt, och under denna licens får Du inte:  

- Ändra eller kopiera materialet.
 - Använda materialet i kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommerciellt bruk).
- Försöka dekompilera eller göra omvänd konstruktion av något programvara som ingår på Företagets webbplats.
- Ta bort upphovsrättsnotiser eller andra egendomsnotiser från materialet.
- Överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.  

Om du inte följer ovanstående begränsningar upphör licensen automatiskt och kan åtföljas av juridiska åtgärder från Företaget.

Denna licens upphör automatiskt om Du överträder något av dessa begränsningar och kan även avslutas av Företaget när som helst. Vid upphörandet av Din granskning av dessa material eller vid avslutningen av denna licens måste Du förstöra alla kopierade/nedladdade material som Du har i Din ägo, oavsett om de är i elektronisk eller tryckt format.

Ansvarsfriskrivning

Materialen på Företagets webbplats tillhandahålls "som de är". Företaget lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och härmed friskriver sig från och avvisar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller att det inte sker intrång av immateriella rättigheter eller andra rättighetsintrång. Vidare garanterar inte Företaget och gör inga påståenden om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialen på sin webbplats eller på annat sätt relaterade till sådana material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats. Med andra ord, Företaget ger inga garantier om att materialen på webbplatsen är exakta, lämpliga för ett visst ändamål eller att användningen av dem kommer att vara problemfri. Det är användarens eget ansvar att använda informationen på webbplatsen med eftertanke och bedöma dess användbarhet för sina behov. Företaget tar heller inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användningen av materialet på webbplatsen eller några länkade webbplatser.

Begränsningar

Under inga omständigheter kommer Företaget eller dess leverantörer att vara ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Företagets webbplats, även om Företaget eller en auktoriserad representant för Företaget har meddelats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller incidental-skador, kan dessa begränsningar inte gälla för Dig. Med andra ord, Företaget och dess leverantörer tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på webbplatsen. Det inkluderar förlust av data, förlust av vinst eller avbrott i verksamheten. Beroende på vilken jurisdiktion du befinner dig i, kan det finnas vissa begränsningar av ansvarsbegränsningar som inte gäller för dig enligt lokala lagar. Det är ditt ansvar att kontrollera och förstå vilka begränsningar som kan vara tillämpliga enligt din jurisdiktion.

Revideringar och Korrigeringar

Materialen som visas på Företagets webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialen på dess webbplats är korrekta, fullständiga eller aktuella. Företaget kan när som helst göra ändringar i materialen som finns på dess webbplats utan föregående meddelande. Företaget gör emellertid inget åtagande att uppdatera materialen.

Länkar

Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess Internet-webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Företaget godkänner webbplatsen. Användning av någon sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av användningsvillkoren för webbplatsen

Företaget kan revidera dessa användningsvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker Du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användningsvillkor.

Integritetspolicy

Läs mer om vår Integritetspolicy  here.

Cookie Policy

Läs mer om vår cookie policy  here.

Copyright @ matfri. All rights reserved

matfri - Powered By Zenler

ÅNGERRÄTT FÖR KURS I MATFRIHET OCH VIP-DAG
Enligt svensk lag har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller endast om du inte har påbörjat kursen/coachingprogrammet/VIP-dagen. Att påbörja kursen/coachingprogrammet/VIP-dagen innebär att du har öppnat en kursmodul, deltagit i viss coaching, att första modulen är släppt, att du har tittat på en föreläsning, laddat ner kursmaterial, gått med i Facebook-gruppen eller sett på något material. I så fall anses ångerrätten vara utnyttjad. Ångerrätten är kostnadsfri om den utförs senast 15 dagar innan kursstart/VIP-dag. Ångrar du dig senast 15 dagar fram till kursstart innan kursen/coachingprogrammet/VIP-dagen startar debiteras du 50% av kostnaden i administrationsavgift. Var vänlig fyll i Konsumentverkets ångerblankett HÄR och skicka den till info@matfri.se

ÅNGERRÄTT FÖR MATFRIHET+
Ångerrätten gäller inte för Matfrihet+ abonnemang eftersom du får omedelbar åtkomst till produkten vid köptillfället.
 
ÅNGERRÄTT FÖR MATFRIHET SJÄLVSTUDIEPROGRAM
Ångerrätten gäller inte för Matfrihet självstudieprogram eftersom du får omedelbar åtkomst till produkten vid köptillfället.

ÅNGERRÄTT FÖR FÖRKÖP AV KODEN TILL KROPPSACCEPTANS
Med tanke på den betydande rabatten som tillhandahålls vid förköp av biljetter till kursen, gäller inte ångerätten eller möjlighet till återbetalning efter att biljetterna har köpts och betalats. Företaget förbehåller sig rätten att, utan att vara återbetalningsskyldiga, skjuta kursstarten upp till maximalt sex (6) månader framåt i tiden på grund av sjukdom eller oförutsedda omständigheter. Vid en sådan förflyttning kommer vi att meddela samtliga registrerade deltagare via e-post senast 5 före det ursprungliga planerade kursdatumet.

ÅNGERRÄTTSAVGIFT/AVBOKNINGSAVGIFT FÖR MATFRIHET
Vid avbokning eller ångerrätt (senast 15 dagar innan kursstart, innan dess kan kursen avbokas/ångras utan kostnad) tas 50% av kursavgiften ut i administrativa avgifter. När kursen har påbörjats tas en avgift ut baserat på antalet utgivna moduler, utöver administrationsavgiften. Till exempel, om 2 moduler har släppts, tas återstående belopp dividerat med 6 multiplicerat med 2 ut som avgift.

NÖJD KUND GARANTI - ÅTERBETALNINGSPOLICY FÖR MATFRIHETSKURSEN
Vi vill att du ska vara nöjd med ditt köp, men vi vill också att du ska göra ditt bästa för att tillämpa alla strategier i kursen. Företaget erbjuder en 14-dagars återbetalningsgaranti för kursen - men inte för individuella coachingprogram, självstudiegruppsversionen av kursen, VIP-dag, Matfrihet+ abonnemang eller någon annan tjänst. Den återbetalningsgarantin regleras av följande villkor.

För att vara berättigad till en återbetalning måste du lämna in bevis att du har utfört arbetet i kursen och att det inte fungerade för dig. Om du beslutar att ditt köp inte var rätt beslut, kontakta vårt supportteam på info@matfri.se och meddela oss att du vill ha en återbetalning inom 14 dagar efter datumet då den första modulen släpps.

Du måste inkludera dina kursuppgifter i din begäran om återbetalning, enligt beskrivningen nedan. Om du begär en återbetalning och inte inkluderar dina kursuppgifter före slutet av återbetalningsperioden kommer du inte beviljas någon återbetalning. Du måste skicka in ALLA följande objekt med din begäran om återbetalning:

Krav 1: Bifoga minst fem meningar där du berättar detaljer om uppgiften "Ditt varför".
Krav 2: Bifoga sammanfattning av minst två coachingfrågor, inklusive minst två invändningar samt lösningar/insikter för några invändningar som kom upp under coachingen.  
Krav 3: Bifoga din noggrant ifyllda uppgift "Livscirkeln".  
Krav 4: Beskriv varför den här kursen inte passade dig bra. Vad förväntade du dig att få som du inte fick när du väl var inne i programmet?

Vi kommer INTE att bevilja återbetalningar för några begäranden som kommer in mer än 14 dagar efter datumet för släppet av Modul 1. Du kan inte begära återbetalning av någon annan anledning än att du verkligen har arbetat med kursen och inte är nöjd.

Dessa anledningar är exempel på vad som inte täcks INTE av nöjd kund-garantin/återbetalningspolicyn:

- Att du kom på att du inte har råd
- Oväntad sjukdom, olycka eller anhörigs sjukdom (eftersom du har livstidstillgång till kursen). Vi bokar gärna in dig på en framtida omgång av coaching.
- Att du ångrar dig utan att ha jobbat igenom kursen
- Att du kom på att kursen inte var något för dig utan att ha jobbat igenom den ordentligt.
...Med mera

Inget annan anledning än att du har jobbat igenom kursen och bevisat ovanstående 4 krav att du inte får det att fungera gäller.

Om du först ger en annan anledning som inte täcks av återbetalningspolicyn kan du senare inte tillhandahålla de begärda kraven ovan och få pengarna tillbaka. I så fall förklaras återbetalningsbegäran ogiltig.

Efter återbetalningsperioden är alla betalningar icke-återbetalningsbara, och du är ansvarig för att betala fulla avgifter för programmet oavsett om du fullföljer programmet eller inte. Observera: Om du valt en avbetalningsplan och inte begär återbetalning inom återbetalningsperioden, tillsammans med det obligatoriska kursarbetet vid tidpunkten för din återbetalningsbegäran, är du enligt lag skyldig att slutföra de återstående betalningarna enligt din avbetalningsplan.

När det har fastställts att du är berättigad till återbetalning enligt denna policy kommer företaget att snabbt ge instruktioner till sin betalningsförmedlare för att utfärda återbetalningen. Företaget kontrollerar inte sin betalningsförmedlare och kommer inte att kunna påskynda några återbetalningar. Om du erhåller återbetalning enligt denna pengarna-tillbaka-garanti kommer det omedelbart att upphäva alla licenser som har beviljats dig för att använda det material som tillhandahålls enligt detta avtal och företagets användarvillkor. Du måste omedelbart sluta använda materialet och förstöra alla kopior av den information som tillhandahålls, inklusive, men inte begränsat till: videoupptagningar, ljudupptagningar, formulär, mall-dokument, bildspel, medlemsområden, sociala mediegrupper för betalande medlemmar och andra resurser.  Alla återbetalningar är beviljade efter företagets subjektiva bedömning.

För att tydliggöra ytterligare kommer vi inte att ge återbetalningar för begäranden som görs efter återbetalningsperioden, och alla betalningar måste göras i tid. Om betalningar inte görs i tid samtycker du till att betala ränta på alla förfallna belopp till en sats av 1,5% per månad eller högsta räntesatsen tillåten enligt lag, beroende på vilket som är större.  I alla andra fall, på grund av den omfattande tid, ansträngning, förberedelse och omsorg som krävs för att skapa och tillhandahålla programmet, har företaget en policy om att inte ge några återbetalningar. Om inte annat föreskrivs enligt lag godkänner du att vi inte erbjuder några återbetalningar för någon del av din betalning för något av våra program, och inga återbetalningar kommer att utfärdas. Genom att använda och/eller köpa vårt program förstår och samtycker du till att alla försäljningar, förutom den begränsade återbetalningspolicyn som beskrivs ovan, är slutgiltiga, och inga återbetalningar kommer att ges.  

Eftersom vi har en tydlig och uttrycklig återbetalningspolicy i dessa villkor som du har godkänt innan du genomförde köpet av programmet, tolererar vi inte någon typ av hot om återbetalning eller faktisk återbetalning från ditt kreditkortsföretag eller betalningsförmedlare. Om en återbetalning genomförs för ett köp eller om vi får hot om återbetalning under eller efter ditt köp förbehåller vi oss rätten att rapportera händelsen till alla kreditupplysningsföretag eller till någon annan enhet för införande i någon databas över återbetalningsärenden eller för notering som ett obetalt konto, vilket kan påverka din kreditvärdighet negativt. Informationen som rapporteras kommer att inkludera ditt namn, e-postadress, orderdatum, orderbelopp och faktureringsadress. De som missbrukar möjligheten till återbetalning och önskar tas bort från databasen måste göra betalning för det belopp som återbetalningen gällde.

 Företaget förbehåller sig rätten att ensamt bestämma hur man disciplinerar en deltagare som bryter mot dessa villkor. Därför, om en deltagare inte håller med om hur företaget disciplinerar en annan medlem och begär en återbetalning, kommer företaget att neka sådan begäran. Dessutom, om en deltagare bryter mot dessa villkor, förbehåller företaget sig rätten att, ensamt bestämma, erbjuda deltagaren en ny möjlighet att följa dessa villkor. Om en deltagare inte håller med om att företaget ger en deltagare en andra chans att följa dessa villkor, kommer ingen grund för att erhålla återbetalning att skapas, och alla begäranden om återbetalning på denna grund kommer att nekas. Om du, enligt företagets ensamma bedömning, fortsätter med beteenden eller handlingar som bryter mot dessa villkor, kan företaget avsluta din tillgång till och deltagande i programmet utan förvarning och utan återbetalning.  Om du har några frågor eller problem, låt oss veta genom att kontakta vårt supportteam direkt. Supportdesken kan nås på: info@matfri.se.

BINDNINGSTID FÖR MATFRIHET + PRENUMERATION
Det finns ingen bindningstid. När du avslutar din prenumeration förlorar du åtkomst vid slutet av den nuvarande faktureringsperioden. Du ansvarar själv för att säga upp prenumerationen, vilket du gör inloggad på kursplattformen. Ett mail räknas inte som uppsägning utan du måste själv avsluta prenumerationen inne i kursplattformen.

 AVSLUTNING AV MATFRIHET + PRENUMERATION
Det är ditt ansvar att avsluta ditt medlemskap i medlemsportalen själv. Om medlemskapet avslutas på grund av att betalningsmetoden inte fungerade, till exempel om det inte fanns tillräckligt med saldo på ditt kort under automatisk betalning, faktureras tiden mellan den sista lyckade betalningen och dagen då medlemskapet avslutades. Du är själv ansvarig för att avsluta medlemskapet och om du inte gör det räknas du som medlem. Avgifter återbetalas inte i efterhand.

AVSLUTNING OCH OMBOKNING AV PRIVAT COACHING OCH VIP-DAG Privat coaching köps i paket, och köp kan inte återbetalas. Du kan omboka din tid upp till 24 timmar före den bokade tiden utan kostnad eller konsekvenser. Om en avbokning görs efter det tidpunkten räknas coachingsessionen eller VIP-DAGEN som förbrukad.

LIVSTIDSMEDLEMSKAP FÖR MATFRIHET +
Abonnemangsperioden för det livstidsabonnemang som erbjuds är garanterat i ett år från inköpsdatum.  
Om Plusprogrammet avbryts och en användare har köpt livstidsabonnemanget för minst 12 månader sedan eller längre, kommer ingen återbetalning att erbjudas.  
Om livstidsabonnemanget köptes för mindre än ett år sedan, kommer återbetalningen att vara proportionell med den återstående perioden. Återbetalningen beräknas enligt följande formel: (Beloppet / 12) * Återstående månader.  
Exempel: Om abonnemanget köptes för 6 månader sedan och Plusprogrammet avbryts, kommer återbetalningen att vara hälften av det ursprungliga beloppet.

VÅRT BETEENDE I PROGRAMMET; KONFIDENTIALITET; ANVÄNDNING AV DITT MATERIAL

 Vänligen välj noggrant de material som du laddar upp till, skickar in till eller bäddar in på någon webbplats som drivs av företaget och några tredjepartsforum som drivs av företaget. Eventuellt material du publicerar på företagets webbplats eller i några tredjepartsforum som drivs av företaget kan bli offentligt. Företaget respekterar sina kunders integritet och kommer inte att avslöja någon information du tillhandahåller, utom enligt vad som anges i detta avtal. Som en förutsättning för att delta i programmet godkänner du härmed att respektera andra deltagares integritet och att respektera företagets konfidentiella information.

 Mer specifikt ska du inte dela någon information som tillhandahålls av andra programdeltagare utanför programmet, om du inte har fått uttryckligt skriftligt tillstånd från den berörda deltagaren att dela informationen. På liknande sätt innehåller programmet företagets egenutvecklade metoder, processer, formulär, mallar och annan information. Du godkänner härmed att inte dela den information som tillhandahålls dig i programmet med någon annan än företaget, dess ägare och anställda samt andra programdeltagare. Du är ansvarig för ditt material och för eventuella ansvarsfrågor som kan uppstå på grund av det material du publicerar. Du deltar, kommenterar och publicerar material på egen risk. All kommunikation från dig på företagets webbplats och några tredjepartsforum som drivs av företaget, vare sig det handlar om en kommentar, deltagande i en chatt, offentligt eller privat forum, eller någon annan interaktiv tjänst, måste vara respektfull. Du får inte kommunicera eller skicka in något innehåll eller material som är kränkande, vulgärt, hotfullt, trakasserande, medvetet falskt, förtalande eller obscen eller på annat sätt bryter mot någon lag eller rättigheter hos andra. Du samtycker till att posta kommentarer eller annat material endast en gång. Företaget kan, efter eget gottfinnande, radera eller ändra, helt eller delvis, varje inlägg, kommentar eller inskick till företagets webbplats och några tredjepartsforum som drivs av företaget. Företaget har dock ingen skyldighet att övervaka inlägg, kommentarer eller material som skickats in av tredje parter. Företaget står varken bakom eller gör några påståenden om sanningshalten eller giltigheten hos några tredjepartsinlägg, kommentarer eller material på företagets webbplats och några tredjepartsforum som drivs av företaget. Företaget ska inte vara ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för någon förlust eller skada som orsakats av tredjepartsinlägg, kommentarer eller material på företagets webbplats och några tredjepartsforum som drivs av företaget.

Coachingen (och kursen) kan flyttas i tid om kursarrangören är sjuk eller har sjuka familjemedlemmar.

Du är strikt förbjuden från följande:
 1. Orsaka skada på någon av företagets webbplatser eller tredjepartsforum som drivs av företaget.
 2. Använda någon av företagets webbplatser eller tredjepartsforum som drivs av företaget för något olagligt, bedrägligt eller skadligt ändamål eller aktivitet.
 3. Använda någon av företagets webbplatser eller tredjepartsforum som drivs av företaget för att kopiera, lagra, hysa, sända, skicka, använda, publicera eller distribuera något spionprogram, virus, mask, trojansk häst, tangentloggare eller annan skadlig programvara.
4. Använda någon av företagets webbplatser eller tredjepartsforum som drivs av företaget för att skicka oönskad kommunikation eller för andra marknadsförings- eller reklamändamål.
5. Systematiskt eller automatiskt samla in data från någon av företagets webbplatser eller tredjepartsforum som drivs av företaget.
6. Dela privata och proprietära uppgifter från programmet eller andra deltagare med någon annan.
7. Diskriminerande tal, hatfulla kommentarer eller handlingar mot en annan medlem baserat på kön, kön, ålder, etnicitet, ras, socioekonomisk status, funktionsnedsättning eller andra etiketter.

Företaget gör sitt bästa för att skapa en trygg och välkomnande miljö för alla deltagare. Dock kan företaget inte garantera att alla deltagare kommer att följa dessa riktlinjer. Företaget förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ta bort kommentarer, inlägg, innehåll eller material från deltagare. Det innebär dock inte att företaget har en skyldighet att granska alla kommentarer, inlägg, innehåll och material som delas inom några onlineprivata forum eller grupper, eller på något grupp-samtal. Företaget kan därför inte hållas ansvarigt för några deltagares kommentarer, handlingar, inlägg, innehåll eller material som leder till trauman eller obehag för andra deltagare.  

Programmet är en "reklamfri zon". Du samtycker till att du inte kommer att marknadsföra, främja, sälja eller presentera några andra produkter, grupper, program eller evenemang för programdeltagare på någon av företagets webbplatser eller tredjepartsforum som drivs av företaget, oavsett om de är officiellt sanktionerade, ägda eller drivna av företaget. Detta innebär att du samtycker till att inte skapa, eller be programdeltagare att gå med i, "skugggrupper" på sociala medier eller någon annan plattform.  

Vi kan också publicera separata regler angående ditt beteende i vilket online-community eller forum som helst, vare sig det är värd på företagets webbplats eller en tredjepartswebbplats, vilket kan uppdateras från tid till annan. Du samtycker till att du är bunden av dessa regler och de är uttryckligen införlivade i detta avtal.  
Genom att posta eller skicka in material i Facebook-gruppen, till exempel frågor, kommentarer, inlägg, foton, bilder, videor eller andra bidrag, försäkrar du oss att du äger alla sådana material och att du är minst 18 år gammal. Du ger oss även, och den som vi godkänner, en obegränsad, royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, okränkt, världsomspännande licens att använda, kopiera, ändra, överföra, sälja, skapa härledda verk, distribuera och/eller offentligt framföra eller visa dina bidrag, helt eller delvis, på något sätt eller medium, nu känt eller utvecklat i framtiden, för vilket ändamål som helst, och beviljar oss rätten att göra det till en del av vårt nuvarande eller framtida program eller annat innehåll. Denna rättighet inkluderar att bevilja oss egna rättigheter eller immateriella rättigheter enligt någon relevant jurisdiktion utan ytterligare tillstånd från dig eller kompensation från oss till dig. Du erkänner att vi har rätten men inte skyldigheten att använda några bidrag från dig och att vi kan välja att sluta använda sådana bidrag i programmet när som helst av vilken anledning som helst.  

Du samtycker också till fotografier, videor och/eller ljudinspelningar, inklusive telefonkonferenssamtal, webbinarier eller annan kommunikation, som kan göras av företaget under programmet och som kan innehålla dig, din röst och/eller ditt utseende. Enligt företagets enskilda skönsmässiga bedömning förbehåller vi oss rätten att använda dessa fotografier, videor och/eller ljudinspelningar och/eller annat material som du har skickat till företaget eller skapats av företaget i samband med din medverkan i något program, utan ersättning till dig när som helst, nu eller i framtiden. Du ger oss också, och den som vi godkänner, rätten att använda din likhet och identifiera dig med namn, e-postadress eller skärmnamn som författaren och individ som avbildas i några kommentarer, inlägg, foton, bilder, videor eller andra bidrag skapade av dig eller företaget som hänvisar till företaget eller programmet, och att identifiera dig som medlem i programmet med namn, e-postadress eller skärmnamn, för vilka ändamål som helst, inklusive kommersiella ändamål och reklam.

Företaget förbehåller sig rätten att ta bort dig från eventuella Facebook-grupper eller andra forum som kan vara kopplade till programmet, utan att du har rätt att kräva återbetalning. Denna åtgärd kan vidtas om du inte följer företagets riktlinjer, bryter mot de angivna villkoren, bryter mot Facebook-gruppens regler eller beter dig olämpligt i något av de nämnda forumen. Genom att delta i programmet samtycker du till detta villkor och förstår att eventuell uteslutning från Facebook-grupper eller liknande forum inte berättigar dig till någon återbetalning.

KURSUTVECKLARE Om du köpte kursen för att vara en av de tio kursutvecklarna, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter inköpsdatumet. Om du avbryter under denna period kommer du att debiteras hela kursavgiften som du betalade, eftersom avgiften initialt reducerades med över 50% för kursutvecklare, vilket bara täckte företagets administrativa kostnader. Dessutom har du tagit en plats för en annan kursutvecklare, vilket innebär en ekonomisk förlust för företaget.

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD För att få tillgång till vissa funktioner i programmet, inklusive eventuella privata medlemsområden, kan du behöva ett användarnamn och lösenord. Du samtycker till att hålla ditt användarnamn och lösenord konfidentiellt. Vid registreringsprocessen för någon tjänst eller produkt samtycker du till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv. Om företaget har rimliga skäl att misstänka att du har lämnat falsk information, delat ditt användarnamn och lösenord med någon annan eller vidarebefordrat något icke-offentligt material från programmet till någon annan person, har företaget rätt att avstänga eller avsluta ditt konto och neka all nuvarande eller framtida användning av programmet eller något av dess innehåll, helt eller delvis, utan återbetalning.

INGEN ÖVERFÖRING AV IMMATERIELL EGENDOM; BEGRÄNSAD LICENS
 Allt innehåll som ingår som en del av programmet, såsom text, grafik, logotyper, bilder, liksom sammanställningen av dessa och all programvara som används i programmet, tillhör företaget eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra lagar som skyddar immateriell egendom och proprietära rättigheter. Företagsnamnet, företagets logotyp, företagets slogan och alla relaterade namn, logotyper, produktnamn och tjänstenamn, design och slogans är varumärken som tillhör företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare. Du får inte använda dessa märken utan företagets skriftliga tillstånd. Alla andra namn, logotyper, produktnamn och tjänstenamn, design och slogans i programmet är varumärken som tillhör sina respektive ägare.  Som köpare eller deltagare i programmet är du vår licenshavare. För att undvika missförstånd, ges du en återkallelig, icke-överförbar licens för personligt, icke-kommersiellt bruk endast, begränsad till dig själv. Detta innebär att du får visa, ladda ner, skriva ut, mejla och använda en kopia av enskilda sidor i programmet och innehållet för dina egna personliga ändamål eller din egen verksamhet endast. Deltagandet i programmet innebär inte en överföring av någon immateriell egendom till dig, och som en förutsättning för deltagande i programmet samtycker du till att följa och iakta all upphovsrätt och annan immateriell äganderättsskydd. Du får inte publicera om, reproducera, duplicera, kopiera, sälja, visa, lämna ut, distribuera till vänner, familj eller någon annan tredje part, eller på annat sätt använda något material från programmet eller innehållet i kommersiellt syfte eller på något sätt som ger dig eller någon tredje part pengar (utom genom att tillämpa dem allmänt i din egen verksamhet). Genom att ladda ner, skriva ut eller på annat sätt använda programmet eller något av företagets innehåll för personligt bruk, förvärvar du på inget sätt några äganderättigheter till innehållet - det förblir fortfarande företagets egendom.  All obehörig användning av något material som finns i programmet eller innehållet utgör ett intrång. Företagets innehåll är inte för försäljning. Ditt deltagande i programmet ger dig inte rätt att göra någon obehörig användning av något skyddat innehåll, och du kommer särskilt inte att ta bort eller ändra några äganderättsliga rättigheter eller attributnotiser i något innehåll. Du får använda skyddat innehåll enbart för din individuella användning och kommer inte att göra någon annan användning av innehållet utan företagets och upphovsrättsägarens uttryckliga skriftliga tillstånd. Du samtycker till att du inte förvärvar några äganderättigheter till något skyddat innehåll. Vi ger dig inga licenser, uttryckliga eller underförstådda, till företagets immateriella egendom eller våra licensgivares immateriella egendom, utom som uttryckligen godkänns här. Genom detta samtycker du till att intrång av företagets immateriella rättigheter omedelbart kommer att leda till att licensen som beviljas här omedelbart upphör. För att vara tydlig, om du kränker företagets immateriella rättigheter kommer din tillgång till programmet att omedelbart avslutas, och du har inte rätt till återbetalning av någon del av avgiften.

FORCE MAJEURE

Företaget ska inte vara ansvarigt gentemot dig eller anses ha brutit mot detta avtal om företaget inte kan uppfylla eller utföra någon del av detta avtal på grund av handlingar eller omständigheter bortom företagets rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, force majeure-händelser. Sådana händelser kan inkludera, men är inte begränsade till, naturkatastrofer som översvämning, brand, jordbävning, pandemi, död, sjukdom eller oförmåga för kursledaren att delta, explosion, tillämpning av lokala, statliga, federala, nationella eller internationella lagar, regeringsorder eller regleringar, krig, invasion eller krigshandlingar (oavsett om krig är förklarat eller ej), hot om eller handlingar av terrorister, upplopp eller andra civila oroligheter, nationellt nödläge, revolution, uppror, epidemi, arbetslösning, strejker eller andra arbetskonflikter (oavsett om det rör parternas arbetskraft), eller störningar eller förseningar som påverkar transportörer eller oförmåga eller försening att få tillräckliga eller lämpliga material, material- eller telekommunikationsavbrott eller strömavbrott (gemensamt "Force Majeure-händelse").  Vid inträffande av någon Force Majeure-händelse ska företaget meddela dig om sin oförmåga att utföra eller om försening i slutförandet av programmet och föreslå ändringar i tidsschemat för slutförandet av programmet eller andra åtgärder, eller så kan detta avtal avslutas.

DELBARHET
Om någon del eller bestämmelse i detta avtal finner av en domstol med behörig jurisdiktion att vara ogiltig, olaglig eller inte genomförbar i någon jurisdiktion, ska sådan ogiltighet, olaglighet eller brist på genomförbarhet inte påverka någon annan del eller bestämmelse i detta avtal eller ogiltigförklara eller göra sådan del eller bestämmelse inte genomförbar i någon annan jurisdiktion. Återstoden av detta avtal kommer att fortsätta att gälla fullt ut och den ogiltiga eller icke genomförbara bestämmelsen kommer att ersättas av en giltig eller genomförbar bestämmelse.

AVSKRIVNINGAR OCH FRISLÄPPELSE
Ingenting i detta avtal ska tolkas som att det skapar ett partnerskap, joint venture, anställning eller agentur-förhållande. Företaget åtar sig endast att ge klienten tillgång till programmet, som erbjuder utbildning och information. Informationen som ingår i programmet, inklusive eventuella interaktioner med instruktörerna, är inte avsedd som, och ska inte förstås eller tolkas som, professionell rådgivning. Du samtycker till att befria och härmed befriar frisläppta parter (definierade nedan) från allt ansvar eller förlust som du eller någon person eller enhet associerad med dig kan drabbas av som ett resultat av användningen av programmet och/eller all information och alla resurser som ingår i programmet. Du samtycker till att frisläppta parter inte ska vara ansvariga gentemot dig för någon form av skador, inklusive direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig, rättvis eller följdskada på grund av användningen av programmet, inklusive dess innehåll, material, produkter eller tjänster, eller tredje parts innehåll, material, produkter eller tjänster som är tillgängliga genom programmet.  Informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna som ingår eller finns tillgängliga genom programmet kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Förbättringar och/eller ändringar kan göras i programmet när som helst av företaget och/eller dess leverantörer. Företaget och/eller dess leverantörer gör inga utfästelser om lämplighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, tidspunkt och noggrannhet för informationen, programvaran, produkterna, tjänsterna och relaterad grafik som ingår i programmet för något specifikt syfte. Enligt den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag, tillhandahålls all sådan information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik "i befintligt skick" utan några garantier eller villkor av något slag. Företaget och/eller dess leverantörer avsäger sig härmed alla garantier och villkor avseende denna information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor av säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte, titel och icke-intrång.  Enligt den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag ska företaget och/eller dess leverantörer inte vara ansvariga för några direkta, indirekta, straffbara, oavsiktliga, särskilda eller följdskador eller några andra skador över huvud taget, inklusive skador för förlust av användning, data eller vinster som uppstår ur eller på något sätt är kopplade till användningen eller utförandet av programmet, förseningen eller oförmågan att använda programmet eller relaterade tjänster, leverans eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster, eller för någon information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik som erhålls genom programmet, eller på annat sätt som uppstår ur användningen av programmet, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd, försumlighet, strikt ansvar eller på något annat sätt, även om företaget eller någon av dess leverantörer har informerats om möjligheten till skador. Eftersom vissa stater eller andra jurisdiktioner inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för följdskador eller oavsiktliga skador, kan ovanstående begränsningar inte gälla för dig. Om du är missnöjd med programmet eller någon del av det är din enda åtgärd att sluta använda programmet.  

Klienten förstår att My Westerdahl (hädanefter kallad "Konsulten") och Företaget inte är agenter, advokater, läkare, chefer, legitimerade terapeuter, PR- eller affärschefer, registrerade dietister, finansiella analytiker eller rådgivare, psykoterapeuter, medicinska yrkespersoner eller revisorer. Klienten förstår att Konsulten och Företaget inte har lovat, inte är förpliktigade att och inte kommer att; (1) skaffa eller försöka skaffa anställning, affärsmöjligheter eller försäljning åt Klienten; (2) utföra några affärsförvaltningsfunktioner, inklusive men inte begränsat till redovisning, skatt eller investeringsrådgivning, eller ge råd i dessa ärenden; (3) agera som terapeut och ge psykoanalys, medicinsk rådgivning eller läkarvård (4) agera som PR-manager; (5) agera som publicist för att skaffa publicitet, intervjuer, reportage, artiklar, TV, tryckta eller digitala medieexponeringar för Klienten; (6) introducera Klienten för Konsultens eller Företagets kontaktnät, mediepartners eller affärspartners. Klienten förstår att ingen relation kommer att existera mellan parterna efter avslutningen av detta program. Om parterna önskar fortsätta sin relation, måste de upprätta ett separat avtal.

SÄKERHET
Säkerheten för all personligt identifierbar information är extremt viktig för oss. Tyvärr kan ingen dataöverföring över internet garanteras vara 100% säker. Som ett resultat av detta, medan vi strävar efter att skydda din personliga information, kan Företaget inte garantera säkerheten för någon information som du överför via internet. Genom att överföra sådan information till Företaget accepterar du att du gör det på egen risk.

UPPSÄGNING
Företaget förbehåller sig rätten, efter eget tyckte, att avsluta din tillgång till Programmet och de relaterade tjänsterna eller någon del därav när som helst och utan föregående meddelande, om du uppträder störande mot Företaget eller andra deltagare i Programmet, om du inte följer Programmets riktlinjer eller om du på annat sätt bryter mot detta avtal. Du har inte rätt till någon återbetalning av någon del av avgifterna och befrias inte från några återstående betalningar enligt en betalningsplan vid uppsägning. Vid avbokning av din deltagande i Programmet kommer du inte att få någon återbetalning för kvarstående dagar eller månader av Programmet efter avbokningen, och eventuella kvarstående avbetalningar, förseningsavgifter eller dröjsmålsavgifter kommer att förfalla omedelbart. Vid avbokning eller uppsägning har du inte längre behörighet att få tillgång till någon del av Programmet eller dess innehåll. De restriktioner som åläggs dig i detta avtal med avseende på Programmet och dess innehåll kommer fortfarande att gälla nu och i framtiden, även efter uppsägning av dig eller Företaget.

ERSÄTTNINGSANSVAR OCH SKADESTÅNDSFRITTSTÄLLNING
Du samtycker till att ersätta, försvara, befria och hålla skadeslös Företaget, dess dotterbolag, sammankopplade bolag, ägare, medlemmar, chefer, direktörer, tjänstemän, nuvarande och tidigare anställda, agenter, tränare, representanter, efterträdare och överlåtare; alla Företagets volontärer; och My Westerdahl (gemensamt "Frigivna") från, för och mot alla förluster, kostnader, skadestånd och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som relaterar till eller uppstår ur din användning av eller oförmåga att använda Programmet och relaterade tjänster, alla användarpostningar som du gör, ditt brott mot några villkor i detta avtal eller ditt brott mot tredje parts rättigheter, eller ditt brott mot några tillämpliga lagar, regler eller förordningar. Företaget förbehåller sig rätten, på egen bekostnad, att överta den exklusiva försvar och kontroll av någon fråga som annars skulle vara föremål för ersättning från dig, i vilket fall du kommer att fullt ut samarbeta med Företaget för att hävda eventuella tillgängliga försvar.