Kroppsideal och pro-ana: varför fokuset borde ligga på ideal, inte kroppar

Posted On Aug 14, 2023 |

Vill du ha en gratis receptsamling för Matfrihet? Den laddar du ner här!

....

Den senaste veckan har en viktig diskussion blossat upp på sociala medier, framförallt när @Bloggbevakning lyfte fram bilder på våra största influencers som zoomar in på kotor och revben. Frågan rör något som inte är något nytt men som definitivt är lika angelägen som någonsin tidigare: influencer-kulturens påverkan på kroppsideal och hälsa. I en tid där Instagram-flöden är fyllda av filtrerade bilder och noga kurerade innehåll, är det avgörande att stanna upp och reflektera över de budskap som sprids och de ideal som förstärks.

Influencers och Ansvar

Ena sidan av diskussionen trycker på influensers ansvar gentemot sina följare. Att visa pro-ana material, såsom avmagrade kroppar och inzoomade benknotor, kan potentiellt skicka farliga meddelanden om hälsa, kroppsbild och självvärde till unga och påverkbara sinnen. Det är inte en fråga om att kommentera andras kroppar eller tvinga någon att se ut på ett visst sätt. Det handlar om att ta ansvar för de signaler man sänder och att vara medveten om den enorma påverkan man har på en yngre generation som kämpar med att definiera sig själva.

Frihet att vara vem man är

Den andra sidan av diskussionen argumenterar för individuell frihet att se ut och uttrycka sig precis som man önskar. Och visst, vi bör uppmuntra mångfald och inkludering när det gäller kroppstyper och utseenden. Samtidigt är det viktigt att skilja på att vara fri att vara sig själv och att aktivt förstärka farliga ideal. Att hylla en varierad uppsättning kroppar är nödvändigt, men att främja extremt avmagrade kroppar som ett ideal är problematiskt av många skäl.

Fokus på ideal, inte kroppar

Min take på hela situationen är att problemet inte ligger i kropparna i sig, utan snarare i de ideal som de representerar. Det är verkligen skrämmande att se hur trender i kvinnokroppar kan komma och gå som vilka modeplagg som helst. Vi är alla födda med unika kroppstyper och genetik, och det som blir skadligt är när samhällets ideal pressar unga att förändra sig för att passa in. Jag tycker inte det är sunt att ha ideal överhuvudtaget, varesig det gäller smala, tjocka, kurviga eller raka kroppsformer. När vi hyllar en kroppstyp leder det till att människor gör farliga saker - som extrembantning och farliga ingrepp - för att nå upp till idealet.

Ett personligt perspektiv

För mig personligen påminner detta om min uppväxt i en tid där "size zero" och "heroin chic" var normen. Jag minns hur jag som tonåring kände att min naturliga kropp inte räckte till och hur jag desperat försökte passa in i ett ideal som inte var hälsosamt. Det är farligt när unga människor känner att de måste ändra sina kroppar för att bli accepterade eller älskade. Det är därför det är så viktigt att vi, som samhälle, ser bortom ytan och istället fokuserar på att bygga upp starka självbilder och självkänsla.

Sammanfattningsvis handlar denna debatt om att flytta fokus från att kritisera enskilda kroppar till att ifrågasätta och utmana de ideal som skapar dessa ohälsosamma trender. Att stärka unga människors självkänsla och uppmuntra till positiva och hälsosamma självbilder är en väg framåt. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en värld där människor älskar och accepterar sig själva oavsett normer och trender.

Tillsammans för en mer inkluderande och kroppspostiv framtid 

❤️🥰🫶

Här (länk) kan du beställa min bok som ger dig mer kött på benen, där vetenskap och forskning kring vikt och hälsa förklaras enkelt och lättsamt. Dessutom får du mina bästa tips för att stärka din självbild


Categories: Kroppspositivitet